TJÄNSTER VI ERBJUDER

Med automation i centrum erbjuder vi ett brett utbud med fokus på effektiva lösningar för våra kunder. Är du intresserad?

Från idé till idrifttagning & underhåll

Vi erbjuder specialanpassade automationslösningar med hög kvalité och på ett kostnadseffektivt sätt, från start till mål.

Förstudie

Med vår kompetens inom industriell automation tar vi fram förutsättningarna för ett kommande projekt med analyser och förslag på lösningar

Offerter

Tillsammans med våra underleverantörers komponentutbud tar vi fram en unik lösning anpassad för våra kunders behov

Konstruktion

Våra automationsingenjörer planerar och utformar maskin- och anläggningssystemens elkonstruktion med ECAD-program och genererar underlag för våra montörer

Montage

I vår egen verkstad monterar vi och kopplar ihop utrustningar samt genomför testkörningar och provning enligt gällande standarder innan leverans till våra kunder

Programmering

Med lång erfarenhet bland de olika system som finns på marknaden tar vi fram de optimala programmen till varje specifik applikation. I allt från robot och PLC-program till HMI och högnivåspråk

Installation

På plats hos våra kunder slutmonterar och installerar våra tekniker och elektriker utrustningar och maskiner utefter ritningar och teknisk dokumentation

Idrifttagning

Slutliga provkörningar och driftsättning görs på anläggningsplatsen där hela funktionen säkerhetsställs enligt kundens önskemål samt operatörer utbildas i handhavande

CE-Märkning

Genom hela projektet säkerställer vi att samtliga delar uppfyller gällande krav på säkerhet, funktion och miljö. Med bland annat riskbedömning, teknisk dokumentation och operatörsutbildning

Felsökning

Vi utför felsökning och underhåll av alla former av elutrustningar inom industrin. Allt från äldre relästyrda utrustningar till moderna PLC-styrningar

Optimering

Med lång erfarenhet av maskinbyggnation kan våra tekniker och ingenjörer se över och förbättra prestandan och driftsäkerheten på befintliga maskiner

Reservdelar

Genom vårt lager med vanligt förekommande komponenter samt en stor kontaktkrets av underleverantörer kan vi snabbt tillhandahålla ersättningsprodukter

Serviceavtal

Med utvalda kunder kan serviceavtal tecknas som erbjuder prioritet, rabatter och årliga översyner