AEG Thyro-A

Tyristor, Thyro-A

Analogstyrd tyristor, fritt konfigurerbar och kommunikationskompatibel.

Integrerad tyristorsäkring, bus-interface, funktion för optimering av laster via Thyro-Power manager samt många övervakningsmöjligheter bl.a. med hjälp av reläutgångar (option).

"Ready-to-plug" digitala tyristorenheter med följande styrsätt:
- Full sinusvåg-principen (Thyrotakt)

- Fasvinkelstyrning (Thyrovar)

- Quick-Takt-Mode, en snabbare fullvåg än Thyrotakt, bra för t.ex ir-värmare (endast på enfas-enheterna)

Thyro-A kan manövreras som "stand-alone-system" såväl som via regulatorer eller PLC-system och då även via bus-interface (Profibus-DP, CANOpen, DeviceNet och ModBus RTU).

Produktblad: Thyro-A, Thyro-A 3A

Manualer: Thyro-A 1A-H1, Thyro-A 1A-H RL1, Thyro-A 1A-H RLP, Thyro-A 2A, Thyro-A 3A, Thyro-A-C02

Digitalstyrd tyristor med säker och snabb drift (utan rörliga kontakter) med möjlighet till kommunikation. Självklart så har Thyro-S digitala tyristor integrerad tyristorsäkring, den kan manövreras som ”stand-alone-system” såväl som via regulatorer eller PLC-system och då även via bus-interface (Profibus-DP, CANOpen, DeviceNet och Mo